กิจกรรมรวมพลคนกู้ภัย นครชัยบุรินทร์ 2561

เมื่อวานนี้ 15 มีนาคม 2561 อบต.สำโรง ได้ส่ง OTOS ร่วมโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดงาน และนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยในครั้งนี้ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศลในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่างจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้จัก คุ้นเคยกับเครือข่าวต่าง ๆ รวมถึงเป็นการรับฟังความคิดเห็น สร้างความร่วมมือในการทำงานในระดับพื้นที่เดียวกัน รวมถึงเพื่อให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 ซึ่งรับผิดชอบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการทำงาน ตลอดจนนำนโยบายรัฐบาล ประชารัฐ มาขับเคลื่อนในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคี พัฒนาทักษะ ความสามารถ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบ รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงสุด
สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการสาธิตการกู้ภัยแบบบูรณาการ อาทิ การจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเครือข่าย การสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษในงานกู้ภัย การจำลองศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมและการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการกู้ภัย การสื่อสารเพื่อการกู้ภัย การปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมี การปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง การค้นหาและการกู้ภัยอาคารถล่ม การดับเพลิงในอาคาร และการดับไฟป่า เป็นต้น

อัพเดทเมื่อ : 16-03-2018 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-938873 โทรสาร 044-938872
Email: webmaster@samrong.go.th, sao-samrong@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology