โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561 อบต.สำโรงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้การคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการ 3Rs แก่ประชาชน - เยาวชน และกิจกรรมการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน และโรงเรียนในเชตพื้นที่ตำบลสำโรง จำนวน 5 แห่ง รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง  ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อัพเดทเมื่อ : 12-03-2018 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-938873 โทรสาร 044-938872
Email: webmaster@samrong.go.th, sao-samrong@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology